Porady

Odejście najbliższej osoby to moment, na który nikt nigdy nie będzie wystarczająco przygotowany. Pragniemy objaśnić Państwu wszelkie formalności i udzielić porad z tym związanych..


1) Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby:

 • Jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.
 • Rodzina sama wzywa wybrany zakład pogrzebowy oraz zleca odbiór osoby zmarłej i przewóz do chłodni.
 • Jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub w hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia. Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu przewozu ciała do chłodni.
 • Następnie powinni Państwo udać się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego w celu załatwienia wszelkich formalności związanych z pochówkiem.

 

2) Wymagane dokumenty, z którymi należy zgłosić się w zakładzie pogrzebowym to:

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza, na podstawie której wystawiany jest Akt Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Dowód osobisty, NIP i paszport (jeżeli jest ważny) osoby zmarłej i współmałżonka.

 

3) Do bezgotówkowego rozliczenia pogrzebu najbliższa rodzina upoważnia zakład i wymagane są wtedy dodatkowe dokumenty:

 • Legitymacja emeryta lub rencisty, lub zaświadczenie z zakładu pracy dla zmarłych posiadających ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Informacja o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym osoby załatwiającej

 

4) Przygotowania do pochówku:

 • Powinni Państwo dostarczyć do zakładu odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty.
 • W zakładzie pogrzebowym ustalany jest termin pogrzebu, a także termin ewentualnej kremacji.
 • Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny (cmentarze komunalne i parafialne).
 • Trumnę lub urnę wybiera rodzina w zakładzie pogrzebowym.