Oferujemy

Nasz zakład oferuje:

 • całodobowy przewóz osób zmarłych z miejsc zgonów do chłodni
 • pełna organizację i obsługę pogrzebów
 • ekshumacje
 • kremacje
 • szeroki wybór trumień, urn
 • krajowy i międzynarodowy transport zmarłych specjalistycznymi karawanami
 • oprawa muzyczna (trębacz, skrzypek)
 • duży wybór wieńcy żywych i sztucznych
 • przygotowanie osoby zmarłej do pochówku
 • chłodnię
 • komplety ubrań dla zmarłych
 • kosmetykę pośmiertną
 • akcesoria pogrzebowe
 • tabliczki metalowe
 • krzyże
 • nekrologi
 • autokar